Naučni radovi

Arhiva naučnih radova objavljenih širom sveta na temu osiromašenog uranijuma, njegovog uticaja na ljudsko zdravlje, na zagađenje okoline štetnosti po isto. Teme od važnosti za ovaj projekat obradili su mnogi svetski a i domaći naučnici, istraživači, doktori i komisije i objavili svoje radove na više jezika koje možete pogledati ili skinuti ovde.

PRVI MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM "Posledice bombardovanja SR Jugoslavije osiromašenim uranijumom 1999." Zbornik radova

Prof Manfred Mohr Uranium Weapons I: A Case of Environmental Destruction through War Political and Legal Framework

J.V.Golik NATO AGGRESSION AGAINST FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA MUST BE PUNISHED

Dr Ilija Zindovic LEGAL BASIS FOR CIVIL LIABILITY FOR THE CONSEQUENCES OF NATO BOMBING

ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ «Последствия бомбардировок СР Югославии обедненным ураном в 1999 году» - СБОРНИК ДОКЛАДОВ

The First International Symposium Consequences of Bombardment of the FR Yugoslavia with Depleted Uranium in 1999

Naučni radovi