O godini na čijem smo kraju i o godini pred nama

Dec 18, 2019

      Nakon stupanja u kontakt i ostvarivanja saradnje sa eminentnim pravnim stručnjacima iz čitavog sveta, kao i sa saradnicima i prijateljima drugih profila, nakon održana dva međunarodna simpozijuma povodom protivpravnog bombardovanja Jugoslavije od strane NATO-a 1999. godine, te štetom koju je alarmantan broj ljudi pretrpeo i nastavlja da trpi, kao i nakon sprovođenja istraživačkog rada od strane advokata iz moje kancelarije i mene lično, a u vezi sa pravnim poteškoćama koje ovu temu prate, sa zadovoljstvom mogu da kažem da smo preduzeli konkretne korake ka zadovoljenju pravde za žrtve NATO agresije, primarno u vezi sa upotrebom osiromašenog uranijuma. Moja kancelarija je u ime 211-oro ljudi, što obolelih od različitih vrsta kancera, što članova porodice preminulih žrtava, podnela predstavke kancelariji Visokog komesara za ljudska prava pri Ujedinjenim nacijama (OHCHR). Navedeni broj nastavlja da raste, obzirom da nam se svakodnevno javljaju novi oboleli sa molbama za pomoć, što samo po sebi predstavlja jaku indiciju osnovanosti njihovih zahteva, imajući u vidu u kojoj meri se povećao broj obolelih od kancera nakon NATO bombardovanja 1999. godine, te zagađenja tla i vode na prostorima Srbije, ali i šire. 

Kancelarija Visokog komesara za ljudska prava pri Ujedinjenim nacijama ima mandat da promoviše i štiti ljudska prava za sve, OHCHR takođe vodi globalne napore u pogledu ljudskih prava objektivno, suočavajući se sa kršenjima ljudskih prava širom sveta. Ova kancelarija pruža forum za identifikovanje, isticanje i razvoj odgovora na današnje izazove u vezi sa ljudskim pravima i deluje kao glavna tačka istraživanja ljudskih prava, obrazovanja, javnog informisanja i zagovaračkih aktivnosti u sistemu Ujedinjenih nacija. Zadatak Visokog komesara za ljudska prava pri UN-u je da integriše ljudska prava u Ujedinjene nacije, u vezi sa čime na raspolaganju ima nekoliko mehanizama.Sa svojom vodećom ulogom u pogledu ljudskih prava i važnim zadatkom integrisanja ljudskih prava u sistem Ujedinjenih nacija, Komesar sarađuje sa vladama, civilnim društvom, nacionalnim institucijama za ljudska prava i drugim entitetima Ujedinjenih nacija i međunarodnim organizacijama, poput Međunarodne organizacije rada, Kancelarije Visokog komesara za izbeglice, Dečijeg fonda Ujedinjenih nacija, Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu, Međunarodnog krivičnog suda, specijalizovanih krivičnih sudova i drugim entitetima. Kancelarija Visokog komesara za ljudska prava pri Ujedinjenim nacijama radi na tome da pruži najbolju ekspertizu i suštinsku i sekretarijatsku podršku različitim organima Ujedinjenih nacija za ljudska prava dok oni izvršavaju svoje zadatke utvrđivanja standarda i nadzora. OHCHR, na primer, služi kao Sekretarijat Saveta za ljudska prava. Savet, koji se sastoji od predstavnika država, je ključno međuvladino telo Ujedinjenih nacija odgovorno za ljudska prava. Svaka podneta predstavka dobija svoj referentni broj koji predstavlja dokaz o tome kada je ista podneta, kao i način da pratimo da kako se po istoj postupa. NATO je navedenim bombardovanjem prekršio niz međunarodnih konvencija, rezolucija i protokola, kako je navedeno u pomenutim predstavkama. U  prekršene propise spadaju: Konvencija svetskog nasleđa iz 1972 godine; Haške konvencije 1899.-1907. godine; Ženevske konvencije iz 1923., 1925. i 1945. godine; Protokol I pri ženevskoj konvenciji iz 1949. godine; Pravilnik međunarodnog vojnog suda u Nirnbergu; Bečka konvencija za zaštitu ozonskog omotača iz 1985. godine; Montrealski Protokol o supstancama koje istanjuju ozonski omotač; Rezolucija o potkomisiji za sprečavanje diskriminacije i zaštitu manjina iz 1997. godine, kao i mnoge druge. 

O odlukama po navedenim predstavkama, blagovremeno ću obavestiti primarno klijente u čije ime su podnete, ali i javnost obzirom da se radi o stvarima u kojima je, prema mojoj proceni, itekako zastupljen i javni interes. Pored navedenog, borba kojoj smo moj pravni tim i ja već izvesno vreme posvećeni se nastavlja i na drugim frontovima. Nedavno sam, preko mog kolege i prijatelja Angela Fiore Tartalje, advokata iz Italije, došao u posed nekoliko kompletnih predmeta u kojima je italijanskim vojnicima usvojen tužbeni zahtev u prvom stepenu i potvrđen na višim instancama, povodom štete koju su pretrpeli kao posledicu izloženosti štetnim dejstvima osiromašenog uranijuma, te oboljevanju od različitih oblika kancera, pa se isti trenutno prevode na srpski jezik, u cilju prikupljanja pomoćnog materijala za tužbe srpskih državljana protiv NATO-a koje planiram da podnesem početkom 2020. godine. Potpuno sam svestan ozbiljnosti i veličine zadatka koji je pred nama, ali ovo ni na koji način neće umanjiti moju istrajnost i posvećenost, čak naprotiv – jedina opcija koju vidim je nepokolebljiva borba za moje sunarodnike do samog kraja. Kako je veliki Vinston Čerčil rekao: „Nikad ne popuštaj! Nikad, nikad, nikad, nikad – ni u čemu velikom ili malom. Ne popuštaj osim pred ubeđenjima časti i zdravog razuma.“  

 

 

S poštovanjem,

 

Dr Srđan Aleksić, advokat

Ostale vesti

Na jugu Srbije prestali da broje mrtve i bolesne: Advokat iz Niša u skupštini u Rimu izneo istinu o osiromašenom uranijumu

Na jugu Srbije prestali da broje mrtve i bolesne: Advokat iz Niša u skupštini u Rimu izneo istinu o osiromašenom uranijumu

Pročitajte više
Specijalno priznanje za film "Uranijum - moja priča" na festivalu u Berlinu

Specijalno priznanje za film "Uranijum - moja priča" na festivalu u Berlinu

Pročitajte više
“Uranijumski vojnici” knjiga Domenika Leđera o katastrofalnim posledicama osiromašenog uranijuma po italijanskie vojnike predstavljena u Nišu

“Uranijumski vojnici” knjiga Domenika Leđera o katastrofalnim posledicama osiromašenog uranijuma po italijanskie vojnike predstavljena u Nišu

Pročitajte više
DRUGI MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM „POSLEDICE BOMBARDOVANJA SR JUGOSLAVIJE OSIROMAŠENIM URANIJUMOM 1999.“

DRUGI MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM „POSLEDICE BOMBARDOVANJA SR JUGOSLAVIJE OSIROMAŠENIM URANIJUMOM 1999.“

Pročitajte više

Vesti