Jelena Ivanišević - Paunović, Švedska: "Mediji u Švedskoj pred bombardovanje SRJ 24. mart - 10. juni 1999. godine"

Jelena Ivanišević - Paunović, Švedska: "Mediji u Švedskoj pred bombardovanje SRJ 24. mart - 10. juni 1999. godine"

Video arhiva